Biorąc pod uwagę ogromną liczbę pacjentów leczonych przy użyciu statyn wszelkie badania odnoszące się do ich możliwych działań niepożądanych mają kluczowe znaczenie w skali globalnej. Dotychczasowe badania w sposób niejednoznaczny odnoszą się do p...