Stosowanie biwalirudyny w czasie angioplastyki wieńcowej u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym wciąż jest przedmiotem licznych dyskusji. Temat ten podjęto także w badaniu MATRIX, którego wyniki zaprezentowano podczas tegorocznego Kongresu Europe...