Coraz więcej pacjentów przyjmuje statyny. Identyfikacja nowych czynników ryzyka występowania chorób w tej grupie pacjentów jest istotna klinicznie. Tym razem przyglądamy się ryzyku występowania cukrzycy. Na łamach Diabetes Care ukazały się wyniki...