Dane z części badań klinicznych wskazują, że cyklosporyna może zmniejszać uszkodzenie reperfuzyjne i obszar zawału serca. Na łamach New England Journal Medicine ukazały się wyniki wieloośrodkowego randomizowanego badania mającego na celu określeni...