Jednym w kluczowych narzędzi w ocenie pacjenta z migotaniem przedsionków jest skala ChA2DS2-Vasc. Uwzględniając czynniki ryzyka (niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, wiek >75 lat, cukrzyca, udar, choroba naczyń obwodowych) pomaga ona pod...