Najnowsze badania z Azji sugerują, że ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków (AF) z grupy „niskiego ryzyka” według CHA2DS2-Vasc, czyli bez zastoinowej niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, w w...