Leczenie wielonaczyniowej choroby naczyń wieńcowych przy pomocy jednonaczyniowego pomostowania aortalno-wieńcowego (SA-CABG) wiąże się z lepszym współczynnikiem przeżywalności i ponownych interwencji w porównaniu z przezskórną interwencją wieńcową...