Stosowanie beta-adrenolityków, nazywanych powszechnie B-blokerami, w zawale serca jest uznanym postępowaniem w oddziałach kardiologicznych. Podawane dawki są jednak często mniejsze niż te, które używane były w badaniach klinicznych będących podsta...