Trybunał Konstytucyjny przychylnie rozpatrzył skargę Naczelnej Rady Lekarskiej na niektóre zapisy ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, odnoszące się do klauzuli sumienia. Czy jest to jednak tryumfalna wygrana korporacji lekarskiej? Zdanie...