Oznaczanie stężenia troponiny ma kluczowe znaczenie w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych. Do tej pory w celu wykluczenia zawału serca konieczne były zazwyczaj 2 pomiary w odstępie ok 6 godzin. Było to uciążliwe dla chorych i skutkowało blokow...