Przeprowadzone z przeszłości badania wykazały, że stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny u pacjentów z białkomoczem jest związane z mniejszym ryzykiem wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek i zgonu. Czy grupa ta działa podobnie skutecz...