Wyrównywanie zaburzeń wodno-elektrolitowych jest podstawą leczenia większości przypadków pacjentów leczonych w OIT. Pytanie, który rodzaj płynu infuzyjnego jest najlepszy pozostaje otwarte. Część badań wskazuje, że powszechnie stosowany 0,9% roztw...