Badania wykazują, że starsze kobiety prezentujące objawy zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) mają mniejsze prawdopodobieństwo otrzymania rewaskularyzacji i mają gorsze wyniki odległe w stosunku do mężczyzn.
Badania opub...