Stosowanie się do wytycznych specjalistycznych stowarzyszeń, może okazać się czasem mało korzystne dla naszego pacjenta. Tak wynika z badania przeprowadzonego w Stanford School of Medicine w Stanford, Kalifornia. Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii...