Reg1 to system przeciwzakrzepowy składający się z pegnivacoginu – aptameru RNA będącego inhibitorem czynnika krzepnięcia aIX i anivamersenu – komplementarnego oligonukleotydu dla odwrotnej sekwencji. W ramach przedstawionego poniżej badania testow...