Bardzo często lekarze i szpitale dysponują zgodami na zabiegi medyczne, w których używa się sformułowania „pacjenta poinformowano o możliwych skutkach zabiegu”. Takie ujęcie informacji o ryzyku zabiegu jest nieprawidłowe i prowadzi do zakwestionow...