Antagoniści receptorów alfa-adrenergicznych są grupą leków najczęściej stosowaną u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego, nadciśnieniem tętniczym lub jednym i drugim. Charakteryzują się one dość gwałtownym działaniem mogącym powodować epizody hi...