W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doszło do znacznego ograniczenia codziennego zużycia energii w krajach rozwiniętych i rozwijających się w wyniku zmniejszenia aktywności fizycznej. Spowodowane jest to głównie zmianą trybu życia: zwiększeniem ...