Najczęściej pacjentom ze stabilną lub niestabilną chorobą wieńcową w trakcie przezskórnej interwencji wieńcowej zakładany jest metalowy stent uwalniający lek. Jednakże w późniejszym czasie z jego obecnością mogą wiązać się zdarzenia niepożądane, t...