Minister Marian Zembala rzutem na taśmę podpisał rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania określające wzór książeczki zdrowia dziecka. Książeczka Zdrowia Dziecka to niezwykle istotny...