Na skutek dość skutecznej kampanii antynikotynowej w krajach wysokorozwiniętych na pierwsze miejsce wśród modyfikowalnych czynników szkodliwych dla zdrowia wysunęły się nadwaga i otyłość. Powszechnie są one definiowane za pomocą wskaźnika BMI, jed...