Zastosowanie biodegradowalnych stentów naczyniowych może poprawić wyniki pacjentów leczonych przezskórną interwencją wieńcową. Stenty z biodegradowalnego polimeru uwalniające ewerolimus są grupą najczęściej badanych stentów. Jednak ich wydajność w...