Wyższa częstość spoczynkowa akcji serca wiąże się z większą śmiertelnością, zarówno całkowitą jak i sercowo-naczyniową – wskazują wyniki dużej metaanalizy opublikowanej w Canadian Medical Association Journal. Opisywaną relację potwierdzono nawet u...