Empagliflozin działa poprzez blokowanie kotransportera glukozowo-sodowego typu 2 (SGLT2) w nerkach. Powoduje zwiększone wydalanie glukozy z moczem, tym samym zmniejszając stężenie glukozy we krwi. Wydaje się, że empagliflozin dodany do standardowe...