Obturacyjny bezdech senny (OBS) wiąże się z występowaniem u pacjentów wyższego ciśnienia krwi (RR). Uważa się, że może więc prowadzić do zwiększonego ryzyka chorób układu krążenia.
W badaniu opublikowanym w JAMA porównano wpływ zastosowania ...