W praktyce klinicznej lekarze często stosują skale oceniające ryzyko krwawień u pacjentów z migotaniem przedsionków w celu oszacowania korzyści i potencjalnych powikłań związanych z terapią przeciwzakrzepową. Skale: HAS-BLED i ATRIA mają jednak sw...