Nefropatia związana z kontrastem jest częstą i nieraz trudną do uniknięcia przyczyną ostrego uszkodzenia nerek. Podanie kontrastu jest często konieczne – czy to w celach diagnostycznych (tomografia komputerowa) czy w czasie leczenia (angioplastyka...