Prawdą jest, że słaba kondycja zdrowia może powodować smutek i nieszczęście. Słaby stan zdrowia może zwiększać śmiertelność. Wyniki dotychczasowych badań pokazujących związek między śmiertelnością a szeroko pojętym szczęściem mogą być tłumaczone w...