Istnieje hipoteza, która głosi, że stymulacja prawej komory niesie ze sobą zwiększenie ryzyka wystąpienia niewydolności serca i migotania przedsionków. W badaniu ANSWER, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma European Heart Journal oceni...