Celem badania opublikowanego w „The Lancet” było zidentyfikowanie chorób towarzyszących występujących u osób ze spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu (Fetal alcohol spectrum disorder FASD). Analizie poddano także występowanie tych scho...