Wskaźnik przeżywalności po nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) pozostaje na niskim poziomie. Jednocześnie brakuje narzędzi do lepszego przewidywania długoterminowego ryzyka NZK. Potrzebne są alternatywne podejścia, mające na celu lepszą stratyfikacj...