Ablacja jest zabiegiem wykonywanym w celu redukcji nawrotów częstoskurczu komorowego (VT) i liczby wyładowań kardiowertera-defibrylatora u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną i częstoskurczem komorowym. Niestety najbardziej skuteczna metoda a...