Iwabradyna, która hamuje prąd If w komórkach węzła zatokowego jest jednym z leków zalecanych do stosowania u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową w celu redukcji objawów dławicowych (klasa zaleceń IIa, poziom dowodów B wg Wytycznych ESC z 2013 r...