Do najczęściej stosowanych leków hipotensyjnych u kobiet ciężarnych należą: metylodopa, blokery kanału wapniowego i labetalol. Ten ostatni pozostaje w Polsce niedostępny, jednak w wielu krajach traktowany jest jako lek pierwszego wyboru. Czy słusz...