Znacząca liczba pacjentów ze wszczepionym kardiowerterem defibrylatorem z powodu rozpoznanego zespołu długiego QT ma go poza wytycznymi. Jednocześnie wielu pacjentów jest niewłaściwie zdiagnozowanych w zakresie zespołu długiego QT. Opisane wnioski...