Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, często stosowane leki przeciwdepresyjne mogą zmniejszać agregację płytek krwi i wydłużać czas krwawienia, co może się przekładać na zwiększone ryzyko krwawień. W niniejszym badaniu oceniono związek między ...