Jedna z użytkowniczek mojej strony zadała ostatnio pytanie, czy to prawda, że na receptach należy umieszczać swój numer telefonu. Pytanie jest bardzo ważne, bo dotyczy nowych obowiązków lekarza, wystawiającego receptę, które wynikają z ustawy z dn...