Pepducyny są związanymi z błona komórkową lipoproteinami wnikającymi do komórki, aktywnymi wobec powierzchni cytoplazmatycznej receptorów tych komórek. W przedstawionym poniżej raporcie opisano pierwsze użycie pepducyny wobec receptora PAR1 (prote...