Nierówności między opieką u schyłku życia świadczoną wobec lekarzy i pozostałych pacjentów sugerują występowanie luki między świadczeniami wybieranymi przez lekarzy a opieką świadczoną pozostałym pacjentom. Nowe badanie oceniające intensywność opi...