Znane są różne strategie ablacji przetrwałego migotania przedsionków (persistent atrial fibrillation PersAF). Jednak, pomimo wysiłków klinicznych i badawczych, ich wyniki są rozczarowujące. W Circulation opublikowano badanie analizujące związek mi...