Mimo że mechanizmy powstania migotania przedsionków wciąż nie są wystarczająco poznane, ostatnio, coraz więcej badań wskazuje na dużą rolę stanu zapalnego i autonomicznego układu nerwowego w patogenezie tej arytmii. W niniejszej publikacji autorz...