W badaniu ROCKET AF stosowano wadliwe testy do oznaczenia INR w grupie pacjentów randomizowanych do przyjęcia warfaryny, przez co wyniki leczenia warfaryną mogły nie być wiarygodne. Taką informację podał British Medical Journal. Przypomnijmy, bad...