Niedokrwistość sierpowatokrinkowa jest dziedzicznym zaburzeniem budowy hemoglobiny. W jej przebiegu zdarzają się przełomy, czyli bolesne zatory naczyniowe. Znane są różne metody ich leczenia. W NEJM opublikowano badanie analizujące wpływ prasugre...