W 2015 roku pięć badań z randomizacją wyraźnie pokazało skuteczność i zasadność wykonywania endowaskularnej trombektomii w świeżym udarze mózgu spowodowanym zamknięciem proksymalnego odcinka jednej z tętnic krążenia przedniego mózgu. W poniższej m...