Migrena stanowi istotny problem kliniczny, który obniża jakość życia cierpiących na nią pacjentów. Ostatnie badania pokazują, że oprócz wpływu na jakość życia, ten złożony objaw związany z gałęziami nerwu trójdzielnego może zwiększać ryzyko udaru....