Zarówno w cukrzycy typu 1 jak i typu 2 dochodzi do apoptozy komórek beta w trzustce. W badaniach na modelu zwierzęcym pokazano, że bloker kanału wapniowego, werapamil może zapobiegać apoptozie komórek beta i zwiększać ilość endogennej insuliny. W ...