Wynik w skali CHA2DS2-Vasc jest narzędziem służącym do oceny ryzyka zakrzepowo-zatorowego u pacjentów z niezwiązanym z wadą zastawkową migotaniem przedsionków (AF). Czy poszczególne składowe wyniku CHA2DS2-Vasc mogą być uważane za równoważne w zak...