Nagły zgon sercowy to jedno z najgroźniejszych powikłań świeżego zawału serca. Badania opisujące ryzyko wystąpienia tego powikłania pochodzą jednak głównie z czasów, gdy powszechnie stosowano trombolizę. Hess i wsp. ocenili występowanie nagłego zg...