Zaburzenia rytmu serca to stan, w którym skurcze mięśnia sercowego (całości bądź jego części) przestają być regularne i wychodzą poza bezpieczny dla człowieka zakres. Część z nich może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia, zaś niektóre prowadzić...