U pacjentów z cukrzycą stosowanie inhibitorów kotransportera 2 dla sodu i glukozy (SGLT2) powoduje zmniejszenie stężenia glukozy w surowicy, ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała, nie zwiększając jednocześnie poziomu cholesterolu LDL i częstości ...